Fos­ter­far kjent skyl­dig i vold­tekt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● En fos­ter­far i Åle­sund er i lag­manns­ret­ten kjent skyl­dig i vold­tekt og gro­ve sek­su­el­le over­grep mot fos­ter­dat­te­ren. Rret­ten har fun­net man­nen skyl­dig på alle til­tale­punkt etter å ha be­hand­let anke­sa­ken den­ne uka, iføl­ge TV 2. De sek­su­el­le over­gre­pe­ne har skjedd i en pe­rio­de på over fire år, og til­ta­len om­hand­let også at han i skjul fil­met mens hun du­sjet og gikk på toa­let­tet.

I mars i år ble man­nen dømt til seks års feng­sel i Sunn­mø­re ting­rett, til­tal­te nek­tet straff­skyld og an­ket dom­men. Stats­ad­vo­ka­ten har nå lagt ned på­stand om feng­sel i sju år og lag­manns­ret­tens straffe­ut­må­ling kom­mer tirs­dag i nes­te uke, skri­ver TV 2.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.