– IS helt ute av Alep­po

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

IS er ikke leng­re til ste­de i Alep­po-pro­vin­sen i Sy­ria etter at de trakk seg ut av en rek­ke tett­ste­der fre­dag, mel­der ek­sil­grup­pa Sohr.

Grup­pa trakk seg ut av om­rå­der der As­sads styrker har ryk­ket fram de sis­te uke­ne, sier le­der for Sy­ri­an Ob­ser­va­tory for Hu­man Rights (Sohr) Ra­mi Ab­del- rahman. – IS har truk­ket seg ut av 17 små­byer og tett­ste­der og er nå helt ute av Alep­po-pro­vin­sen etter å ha hatt en til­stede­væ­rel­se der i over fire år, sier han.

Pro­vin­sen var før bor­ger­kri­gen lan­dets mest be­fol­ke­de.

Si­den IS ble dre­vet ut av lands­byer rundt pro­vins­ho­ved­sta­den med sam­me navn, har eks­tre­mist­grup­pa vært til ste­de i and­re de­ler av den nord­li­ge pro­vin­sen, blant an­net i al-bab.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.