Kors­fes­tet i ver­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Jeg har reist jeg har sett jeg har hørt mye kan­skje for mye jeg har lest stre­ket un­der stre­ket over jeg har lest bok etter bok fag etter fag år etter år jeg har lest mye kan­skje for mye jeg har lyt­tet tenkt snak­ket mye kan­skje for mye jeg har sett men­nes­ker dø jeg har sett men­nes­ker fø­des små men­nes­ker fø­des små men­nes­ker dø jeg har sett jeg har hørt mye kan­skje for mye Her­re Je­sus Kris­tus Du vis­dom­mens kil­de nå­dens ut­spring li­vets opp­hav hjelp meg å se hvor lite jeg kan hvor lite jeg vet men li­ke­vel nok til et liv hos Deg Kris­tus min venn den bes­te min tro mitt håp min kjær­lig­het kors­fes­tet i ver­den inn­til Du gjør alle ting nye

TER­JE TØN­NES­SEN, prest og for­fat­ter

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.