10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. JULI 2007

●● Er du rett mann? det spør Fædre­lands­ven­nen om og sik­ter til Start-tre­ner Stig Inge Bjørne­byes po­si­sjon etter et nytt Start-tap. den­ne gang for Lyn med 0-1 på borte­bane. Sports­sjef Svein Ener­sen skri­ver i en kom­men­tar blant an­net: «In­gen tre­ne­re har noen­gang i S Start hatt bed­re for­ut­set­nin­ger for å etab ble­re klub­ben i top­pen av norsk fotball enn Stig Inge Bjørne­bye. Før se­song­start fikk han re­kord­sum­mer til å hand­le spil­ler le­re for. Han har byg­get opp et re­kord­stort stø støtte­ap­pa­rat rundt seg. Han har en spil­lers ler­stall som kva­li­tets­mes­sig er på høy­de med de bes­te. Og han har en are­na og fa­ci­li­te­ter rundt seg som svært få and­re klub­ber kan vis vise ma­ken til. Når klub­ben står i ned­ryk­kings­stri kings­stri­den, må en spør­re om han er rett mann.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.