Tot­ten­ham skal øns­ke Jos­hua King

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● To t t e n - ham plan­leg­ger å hen­te Jos­hua King fra Bourne­mouth, iføl­ge den en­gels­ke avi­sen The Te­le­graph.

Iføl­ge avi­sen vil Bourne­mouth kre­ve 30 mil­lio­ner pund for nord­man­nen som ban­ket inn 16 Pre­mi­er League-mål for­ri­ge se­song. Sum­men til­sva­rer rundt 325 mil­lio­ner nors­ke kro­ner. Kings pre­sta­sjo­ner skal ha im­po­nert Tot­ten­ham-ma­na­ger Mau­ri­cio Pochet­ti­no så mye at han vur­de­rer å hen­te den nors­ke lands­lags­spis­sen for å fyl­le opp den of­fen­si­ve de­len av la­get. Bourne­mouth har brukt mye penger så langt det­te over­gangs­vin­du­et. Nat­han Aké er kjøpt fra Chelsea, det sam­me er As­mir Bego­vic, mens Jer­main Defoe er hen­tet fra Sun­der­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.