Vil ikke til norsk fotball

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● West Ham-ta­len­tet Mar­tin Sa­mu­el­sen vil ikke ta en pe­rio­de i norsk fotball. 20-årin­gen vil ikke spil­le på kunst­gress.

– Nei, det er egent­lig ikke ide­elt. Det er kunst­gress og sån­ne ting, sier Sa­mu­el­sen til VG om det er ak­tu­elt å rei­se hjem til Nor­ge på lån.

Sa­mu­el­sen har vært i West Ham si­den 2015, men er blitt lånt ut tre gan­ger (Pe­ter­bo­rough to gan­ger og Black­burn).

– Jeg har et mål om en kar­rie­re i ut­lan­det. Der spil­ler de på na­tur­gress. Jeg er i de åre­ne hvor det er vik­tig å spil­le kam­per og ut­vik­le seg. Jeg vil bli en god na­tur­gress-spil­ler, ikke en god kunst­gress-spil­ler, sier Sa­mu­el­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.