Et barns møte med po­li­ti­et.

Faedrelandsvennen - - SØNDAG - ANETTE OS

Han kun­ne ikke tro det var sant, to­årin­gen, da han så to al­vor­li­ge og uni­formkled­de po­liti­menn i gata. Han var som for­stei­net, de sto­re hel­te­ne hans, plut­se­lig var de så nær­me. Den ene po­liti­be­tjen­ten var på vei inn i bi­len sin, men la mer­ket til bar­net som stir­ret. Han kom til­ba­ke, sat­te seg på huk, spur­te hva han het, hvor gam­mel han var, om han kan­skje had­de spist is i som­mer? Så tok han av seg po­li­ti­cap­sen, og spur­te om to­årin­gen kan­skje vil­le prø­ve den? Skal jeg set­te på blå­ly­se­ne for deg også, spur­te han, og to­årin­gen nik­ket iher­dig. Da det blin­ket i rødt og blått, og po­liti­be­tjen­ten vin­ket ut av vin­du­et idet de kjør­te, var lyk­ken kom­plett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.