Par­ke­rings­hu­set

Faedrelandsvennen - - MENING -

Til­la­ter meg å være blant de førs­te til å gra­tu­le­re byen med nytt par­ke­rings­hus. ●● Det­te kom­mer til å bli kjempe­bra. Mind­re tom­gang­skjø­ring, kjapt inn til byen og kjapt ut igjen.

Nå be­hø­ver ikke len­ger hver­ken gjers­dø­ler el­ler mar­na­dø­ler be­kym­re seg for hvor­dan de skal par­ke­re når de kom­mer inn til «stor­byen», kjør bare mot sen­trum rett inn i Fest­nings­gata og så rett ned un­der jor­da, og gå opp midt i sen­trum.

Bed­re kan det vel ikke bli? Dess­uten skal det bli mu­lig å få opp dø­ra uten å måt­te åle seg ut. Så til alle dere som har stått bak det­te: Gra­tu­le­rer! Det gjel­der po­li­ti­ke­re og in­ves­to­rer, som stod imot pres­set fra «alle» som me­ner at vi «har det så greit», så hvor­for for­and­ring? ROALD THOR­SEN, Kris­tian­sand

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.