El­ton John ga alt!

Det var ikke mye som min­net om som­mer på Bystranda tors­dag kveld, men selv­es­te El­ton John lo­vet å hol­de oss var­me – og han skuf­fet ikke.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - El­ton John Bystranda, Kris­tian­sand Tors­dag 29. juni GUNN-HILDE ERSTAD

I kjent stil en­trer El­ton John sce­nen på Bystranda i knall rosa skjor­te og glit­ren­de strass på både dress og sol­bril­ler. Han ei­er sce­nen fra førs­te stund med sin enor­me ka­ris­ma. Som en av ver­dens størs­te pop­mu­si­ke­re har han en nes­ten 50 år lang solo­kar­rie­re med im­po­ne­ren­de man­ge hits og al­bum bak seg. Al­le­re­de med førs­te låt «The Bitch Is Back» , tar han oss med til­ba­ke til 70-tal­let og får opp stem­nin­gen blant pub­li­kum.

Han har med seg sitt fas­te band som na­tur­lig nok spil­ler lå­te­ne per­fekt, og mar­ke­rin­ge­ne i låt num­mer to, «Ben­nie and the Jets» sit­ter som en kule mens pu-

bli­kum syn­ger med. Stem­men til ho­ved­per­sonen selv hol­der over­ras­ken­de godt selv om han har run­det 70 år, men ar­ti­ku­la­sjo­nen har om mu­lig blitt enda slø­ve­re.

Det er len­ge si­den El­ton John had­de en hit og det blir na­tur­lig nok et lite død­punkt når han frem­fø­rer «Look­ing Up» og «A Good He­art» fra hans sis­te al­bum «Won­der­ful Crazy Night» . Hel­dig­vis er det ikke langt mel­lom god­bi­te­ne.

En ny­de­lig frem­fø­ring av «I Want Lo­ve» blir de­di­kert til alle of­re­ne for ter­ror­hand­lin­ge­ne den sis­te ti­den. Un­der lå­ten «Le­von» vi­ser han at piano­fer­dig­he­te­ne fort­satt er på plass med en solo som får pub­li­kum til å hyle. Der- etter går han vi­de­re til den kjen­te og kjæ­re «Rock­et Man» . Men all­san­gen star­tet ikke for fullt før un­der «Your Song» .

Der­et­ter blir det fullt kjør med lå­ter som «Don’t Let The Sun Go Down On Me» , «I’m Still Stan­ding» og «Croco­di­le Rock» . Han tak­ker så for seg selv med ver­dens best­sel­gen­de sin­gel «Cand­le in the Wind» .

El­ton John er en en­ter­tai­ner som ty­de­lig els­ker å spil­le kon­ser­ter. Han ga alt han har den­ne kvel­den og hans man­ge hits får pub­li­kum i god stem­ning selv på en kald juni­kveld.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

El­ton John le­ver­te foran 12.000 fans på Bystranda tors­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.