El­ton John

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

● Er en bri­tisk san­ger og kom­po­nist.

● Født i Pin­ner, Midd­le­sex i Eng­land i 1947.

● Er en av ver­dens mest­sel­gen­de ar­tis­ter gjen­nom ti­de­ne.

● Ga ut sitt førs­te al­bum «Emp­ty Sky» i 1969.

● Kjent for lå­ter som «Cand­le In The Wind», «Rock­et Man» og «Can You Fe­el The Lo­ve To­night».

● I 1998 ble han slått til rid­der av Dron­ning Eli­sa­beth II.

Spil­te på Sør Are­na i 2007, og tors­dag spil­te han for 12.000 til­skue­re på Bystranda, hvor Palme­sus sto som tek­nis­ke pro­du­sen­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.