FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

95 år

Liv Kn­ut­sen, . 2 juli fyl­ler min kjæ­re spre­ke gode olde­mor Liv Kn­ut­sen 95 år. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen. Vel­dig glad i deg! Klem, Jo­han, hil­ser også fra mam­ma og pap­pa, on­kel Chris­top­her, mor og far.

6 år Kris­ti­na Ly­gre Bjørk­haug,

Kris­tian­sand. Vi vil gra­tu­le­re vår kjæ­re lille­søs­ter, Kris­ti­na Ly­gre Bjørk­haug, med 6-års­da­gen 1. juli. Vi er vel­dig glad i deg. Stor klem fra Katri­ne og Elias. Mam­ma og pap­pa hil­ser også!

3 år La­le Sop­hie Ljos­land Ak­soy,

Kris­tian­sand. God­jen­ta vår, La­le, fyl­ler hele tre år 02.07.17. Du er et lite sjarm­troll som er både sta og glad :-) Vi er så glad i deg, og gle­der oss til å fei­re deg! Man­ge klem­mer fra mam­ma, ba­ba og Jo­nas Em­re.

90 år

Gun­da Skå­da­ne, Kris­tian­sand. Dron­nin­gen av Skaa­da­ne gård, fei­e­res den 1. juli med ven­ner og fa­mi­lie. Vi gra­tu­le­rer deg alle med de straks fylt 90 år! Du er jo bare en ung­dom ennå! Hjer­te­ligs­te gra­tu­la­sjo­ner fra alle dine ven­ner.

6 år

Ludvig J. Ham­men, Ven­ne­sla. Gra­tu­le­rer så mye med 6-års­da­gen, kjæ­re gull­gut­ten vår! Du er mor­som, om­tenk­som, tøy­se­te og snart skole­gutt! Vi er kjempe­glad i deg! Mas­se klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Mi­kal og Le­an­der.

2 år

Sop­hie As­ke Skjel­de­stad, Søg­ne. Hipp hipp hur­ra for Sop­hie As­ke Skjel­de­stad som fyl­ler 2 år 2. juli Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Søg­ne Barne­hage!

70 år

Bjar­ne Karl­sen, Søg­ne. Hipp hur­ra for gode, snil­le Bjar­ne Karl­sen som fyl­ler 70 år lør­dag den 1. juli! Øns­ker deg en fan­tas­tisk dag. Kjempe­glad i deg. Gode klem­mer fra Lil­li­an og res­ten av gjen­gen.

5 år Ole Kleps­land Bygg­støyl,

Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 5 år lør­dag den 1. juli. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

2 år Ot­hi­lie Ber­gum Tjel­land,

Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med 2-års­da­gen! Du er su­per! Vi gle­der oss til fei­ring på søn­dag. God­klem­mer fra beste­mor, olde­mor og olde­far, tan­te Me­rete, on­kel OJ, Emi­lie og Jo­hanne.

70 år

Dag Arn­finn Ol­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen! Hil­sen din kjæ­re kone, barn og barne­barn.

4 år He­le­ne Pe­der­sen Tu­seth,

Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for snup­pa vår som fyl­ler 4 år. Vi øns­ker deg en fan­tas­tisk burs­dag. Kos deg mas­se med is og ka­ker, og alle pak­ke­ne som ven­ter. Man­ge klem­mer fra No­el, Ni­las, tan­te Ma­ri og on­kel Chris­ti­an.

1 år Go­ri­ne Ei­de Nat­vig ,

Kris­tian­sand. Hipp hipp hur­ra for den dei­ligs­te, lil­le sol­strå­la vår som blir 1 år. Du er den fest­ligs­te og ra­res­te blid­fi­sen vi kjen­ner - vi els­ker deg her­fra til evig­he­ten! Man­ge kyss fra Er­le, mam­ma og pap­pa.

60 år

Tu­rid Dov­land, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mas­se med 60-års­da­gen din den 30.06 kjæ­re mam­ma, svi­ger­mor, mor­mor og bo­nus-beste­mor. Vi er vel­dig glad i deg. Klem­mer fra Elin, Kim, Ti­ril Vio­la, He­ge, Es­pen og Elias.

4 år

Hen­rik Bernt­sen Aad­n­øy, Song­da­len. Vi vil gra­tu­le­re vår kjæ­re Hen­rik Bernt­sen Aad­n­øy som blir 4 år i dag. Mas­se hil­sen fra mam­ma, pap­pa, Jo­nat­han, Ida, Mat­hias, tan­te Si­ri, on­kel At­le, tan­te Lone, mor­mor og mor­far.

1 år

Ve­gard Hod­ne Ny­gaard, Ven­ne­sla. Gra­tu­le­rer så mye til vårt lil­le sjarm­troll som fyl­ler 1 år søn­dag 2. juli! Du er en skik­ke­lig skjønn og god gutt, som vi alle er så glad i. Man­ge klem­mer fra mam­ma, pap­pa og store­bror Haa­kon.

11 år

Ida Haa­ve, Kris­tian­sand. Hur­ra for is­kri­ge­ren Ida som har burs­dag. Du er ei her­lig, tøff jen­te som vi er vel­dig glad i. Vi øns­ker deg en strå­len­de dag og gle­der oss til å fei­re deg. Burs­dags­klem fra mor­mor og mor­far.

4 år

Pe­ter Ak­sel Stie, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 4 år lør­dag den 1. juli. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

7 år

Leah Flottorp Fin­så­dal , Kris­tian­sand. Hipp hipp hur­ra for Leah som fyl­ler 7 år idag 1. juli. Du er ei su­per jen­te og vi er kjempe­glad i deg. Mas­se burs­dags­klem­mer fra mam­ma, pap­pa og store­bror Ør­jan.

4 år

Karo­li­ne Furu­borg, Ven­ne­sla. Hipp hur­ra for god­jen­ta vår, Karo­li­ne, som fyl­ler 4 år søn­dag 2. juli. Vi gle­der oss til å fei­re deg, og vi er su­per­glad i deg. Klem­mer fra mam­ma, pap­pa og Andreas.

7 år

Mar­tin Lang­feldt Fry­den­lund, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for burs­dags­bar­net! Hå­per du får en fin fei­ring i dag. Du sprer mye gle­de, og vi er så glad i deg. Stor klem fra Kris­ti­an, mam­ma og pap­pa.

4 år

Mat­hias Bernt­sen Aad­n­øy, Song­da­len. Vi vil gra­tu­le­re vår kjæ­re Mat­hias Bernt­sen Aad­n­øy som blir 4 år i dag. Mas­se hil­sen fra mam­ma, pap­pa, Jo­nat­han, Ida, Her­nik, tan­te Si­ri, on­kel At­le, tan­te Lone, mor­mor og mor­far.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.