En dame med at­ti­tu­de

Faedrelandsvennen - - KULTUR - GUNN-HILDE ERSTAD

PALME­SUS Za­ra Lars­son

Når: Fre­dag

Det er ikke rart at Za­ra Lars­son har vokst til å bli en pop­ynd­ling ut­over Skan­di­na­vias gren­ser. Med et hef­tig live­show over­be­vis­te hun i kveld. Svens­ke Za­ra Lars­son har tatt ver­den med storm og er Skan­di­na­vias mest po­pu­læ­re pop­stjer­ne for ti­den. Til tross for sin unge al­der har hun al­le­re­de lang er­fa­ring fra rampe­ly­set.

Selv om sto­re de­ler av mu­sik­ken til Lars­son ba­se­rer seg på elek­tro­nisk mu­sikk, har hun med seg fullt band, back­ing­tracks og to ko­ris­ter i til­legg til fire dan­se­re. Det blir der­for ikke spart på noe når lå­te­ne «Ne­ver For­get You» og «What They Say» åp­ner show­et.

Lars­son er en dame med at­ti­tu­de, selv­sik­ker­het og ster­ke me­nin­ger. Hun ei­er sce­nen fra førs­te stund og bri­fer med en over­le­gen stem­me. Her er det eks­tre­me or­na­men­te­rin­ger som min­ner om Beyonce, og inn­øvd dan­sing gjør det ame­ri­kans­ke su­per­stjer­ne-ima­get kom­plett.

Den ame­ri­kans­ke åp­nin­gen blir to­net noe ned med san­ge­ne «Sun­down» og «Don’t Let Me Be Yours» fra hen­nes nye al­bum. Sist­nevn­te er skre­vet i sam­ar­beid med blant an­net Ed She­eran og hun glir der­for over i hans sto­re hit «Shape Of You» til pub­li­kums sto­re for­nøy­el­se.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Za­ra Lars­son spil­te lå­ter som «Un­cover» og «Ne­ver For­get You».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.