QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ken su­per­helt for­and­rer ner­den Pe­ter Par­ker seg til?

2. Hvor kom­mer avi­sa Gud­brands­dø­len Dag­nin­gen ut?

3. Hvil­ken opp­dik­tet fi­gur kan til­skri­ves de­ler av æren for at ut­tryk­ket ”D’oh” ble tatt inn i Ox­ford Eng­lish Dic­tio­na­ry i 2001?

4. Hvil­ken del av øyet er det som kal­les scle­ra?

5. Hvil­ke tegne­se­rie­fi­gu­rer he­ter Rip, Rap og Rup på dansk?

6. Hvem var Lo-leder i 2000?

7. Hvor ble de olym­pis­ke le­ker av­holdt i 2012?

8. . Hva he­ter søn­nen til Jo­han Kag­ge­stad, som syk­let for for det frans­ke la­get Cré­dit Agri­co­le fram til 2008?

9. Hvor lig­ger pro­vin­sen Nova Sco­tia?

10. Hva he­ter de ut­død­de øg­le­ne med del­fin­for­met kropp, fiske­lik­nen­de hale­fin­ne og lang, nebb­for­me snu­te som man har fun­net skje­let­ter av på And­øya og Sval­bard?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.