10 år si­den

Faedrelandsvennen - - TEMA -

3. JULI 2007

●● Thor Hus­hovd har for al­vor kas­tet seg på ei­en­doms­bøl­gen. Han har in­ves­tert i lei­lig­he­ter og hytte­ho­tell på Hov­den. Nå er det så­kal­te «Guld­man­nens Hus» den ny­es­te in­ves­te­rin­gen og g skal være Sør­lan­dets nest dy­res­te bo­ligg­kjøp noen­sin­ne. – Det er en fin kåk, men nå vil jeg kon­sen­tre­re meg om syk­ling, g, er alt Thor Hus­hovd vil si når vi ber om m en kom­men­tar til hans sis­te stunt på ei­en­doms­doms­mar­ke­det. For 15 mil­lio­ner kro­ner fikk han og for­lo­ve­den Susan­ne Haa­heim napp på en av Grim­stads hot­tes­te og flot­tes­te bo­li­ger. er. Drøm­me­ei­en­dom­men på 2,5 mål har ho­ved­hus, hus, ut­hus, to båt­hus, stein­bryg­ge, trip­pel ga­ra­sje og låve med kon­to­rer, 50 me­ter strand­lin­je og Groo­se­fjor­den efjor­den som nær­mes­te nabo. Bo­li­gen er to­tal­re­no­vert ert si­den 2002.

FÆDRE­LANDS­VEN­NEN FOR 25 år SI­DEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.