Is­tid!

Faedrelandsvennen - - MANDAG - TORBJØRN WITZØE

Føl­gen­de sms-mel­ding får jeg sta­dig of­te­re på te­le­fo­nen: «Du har nå kjøpt din 5. is på Cir­kel K, og vi span­de­rer den nes­te». Der­som alle had­de spist like mye is som jeg, vil­le ver­di­en av ak­sje­ne i Hen­nig-ol­sen og Di­plom Is blitt sendt til him­mels. Re­kor­den sat­te jeg som 10-åring. Jeg lå no­en da­ger på syke­hus, og fikk spi­se så mye is jeg bare or­ket. Det ble 10 is­pin­ner på én og sam­me dag. Nå lu­rer jeg på om ben­sin­sta­sjons­kje­den me­ner jeg har fått nok. Sis­te sms-mel­din­gen før hel­ga var som føl­ger: «Prøv noe nytt i som­mer! Hva med en frisk sa­lat el­ler ve­getar­bur­ger.» Sik­kert godt ment, men in­gen­ting kan alt­så måle seg med en kjø­len­de is i som­mer­var­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.