Tra­fikk­ulyk­ke ved Rosse­vann

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARGRETHE SAGA CHRIS­TI­NA ØSTTVEIT

Nød­eta­te­ne i Kris­tian­sand ryk­ket ut til en tra­fikk­ulyk­ke ved Rosse­vann man­dag.

En trai­ler kol­li­der­te med en per­son­bil i Aber­da­len ved Rosse­vann, på en stikk­vei fra Lan­ge­ne­s­vei­en.

Po­li­ti­et meld­te på ste­det at sjå­fø­ren av per­son­bi­len var ska­det, og at ved­kom­men­de ble kjørt til akutt­mot­ta­ket.

– En per­son satt i hver bil da ulyk­ken skjed­de. Sjå­fø­ren i per­son­bi­len var ved be­visst­het etter ulyk­ken, men er sendt til syke­hus med ukjent skade­om­fang, sa inn­sats­le­der Vig­leik Fid­je.

Po­li­ti­et fikk mel­ding om ulyk­ken klok­ka 12.50. Alle nød­eta­ter ryk­ket da ut til ste­det.

– De har kol­li­dert front mot front, og har møt­tes i en sving. Hen­del­ses­for­lø­pet er fore­lø­pig noe uklart, opp­lys­ter Fid­je.

FOTO: CHRIS­TI­NA ØSTTVEIT

Per­son­bi­len ble på­ført sto­re ma­te­ri­el­le ska­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.