Fakta

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Dis­se per­sone­ne øns­ker å bli næringssjef:

● Tve­de, Ni­co­lai

● Gith­mark, As­le Ma­ri­us

● Al­bert, Jan Pet­ter

● Bed­rin­gås, Ar­ne

● Csan­go-yaa­cov, Mi­riam Ve­ro­ni­ca

● Schou-nil­sen, Es­pen A.

● Sel­seng, Jan Hå­vard

● Cu­ko­va, Je­nia

● La­de­rud, Øy­vind Lyn­gen

● Abels­nes, Dag Tho­mas­sen

● Lange­vei, Val­borg

● Wede­mey­er, Lu­kas Ge­org

● Re­h­der, Ar­ne

● Kris­ti­an­sen, Trond Sch­ra­der

● Far­men, Pe­der E

● Det er til sam­men 32 kan­di­da­ter. Av dis­se er 27 menn og fem kvin­ner.

● Tre per­soner har truk­ket seg, og til sam­men er 17 navn ano­ny­mi­ser­te. To av dis­se er kvin­ner.

● 14 navn er unn­tatt of­fent­lig­het der­som man ser bort ifra de tre som har truk­ket seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.