Mis­bruk av språk

Faedrelandsvennen - - MENING - ÅSE ROSTVÅG,

Da jeg og man­ge med meg, les­te ons­da­gens avis, må jeg si det var di­rek­te opp­sikts­vek­ken­de å lese at et vok­sent men­nes­ke sam­men­lig­ner en gate­fest over tre da­ger med voldtekt!

●● Det er uhyg­ge­lig at noen kan få seg til å mis­bru­ke språ­ket på en sånn gra­ve­ren­de måte. En voldtekt er et over­grep av al­ler ver­ste og mest for­ned­ren­de sort, mens en gate­fest en ikke li­ker i tre da­ger, det er noe helt an­net. Det er selv­sagt helt greit at na­bo­ene pro­te­ste­rer når de i tre da­ger skal høre mu­sikk og fest de ikke li­ker, men ikke kall det voldtekt! Ag­der Ven­stre­kvinne­lag

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.