FAKTA

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Tinnitus

● De med tinnitus opp­le­ver å høre lyd som ikke kom­mer fra en lyd­kil­de rundt seg.

● Tinnitus be­skri­ves som en su­sen­de, fre­sen­de, rin­gen­de el­ler plyst­ren­de lyd. And­re be­skri­ver det som ly­den av gress­hop­per, me­tall, sekke­piper, sum­ming el­ler vann som ren­ner.

● Noen har tinnitus i ett øre, and­re har i beg­ge øre­ne el­ler et ude­fi­ner­bart sted i ho­det.

● Det er svært van­lig å opp­le­ve tinnitus. For de fles­te va­rer det kort og er lite sje­ne­ren­de, men noen blir så pla­get at det re­du­se­rer livs­kva­li­te­ten ve­sent­lig.

● De van­ligs­te år­sa­ke­ne til tinnitus er al­der, hør­sels­tap, uli­ke ska­der i hode- og nakke­re­gio­nen, og end­rin­ger i li­vet som har gitt stress.

● Kil­de: Helse­nor­ge

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.