MINIKRYSS

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Da­gens opp­ga­ve: VANNRETT

1. Love

4. Mel­de­ler

6. Rekke­føl­ge

7. Iføl­ge full­makt

8. Forf.

9. Ut­tryk­ke

10. Kv. navn

12. Om­gang LODDRETT

1. Dyr

2. Hast

3. Kei­ser­døm­me

4. Bøyd

5. Selv

11. In­di­um Løs­ning for­ri­ge: VANNRETT

1. Ru­bin

4. Lyd

6. Då

7. Is

8. Dr

9. St

10. Eik

12. Ru­ser LODDRETT

1. Red­der

2. By

3. Nestor

4. Låre

5. Disk

11. Is

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.