Han er se­son­gens bes­te så langt

Slik vur­de­rer Fædre­lands­ven­nen Start-spil­ler­nes vår­se­song.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Start har sam­men med res­ten av 1. di­vi­sjon tatt som­mer­fe­rie. Stei­nar Pe­der­sen og hans gut­ter har nå kamp­fri fram til 23. juli.

Vi har tatt en titt til­ba­ke på det som har skjedd. 15 kam­per, 27 po­eng, og tredje­plass er fa­si­ten så langt. Fædre­lands­ven­nen har vur­dert pre­sta­sjo­ne­ne spil­ler for spil­ler, på en ka­rak­ter­ska­la fra 1 (dår­ligst) til 10 (best).

FOTO: NTB SCANPIX

Es­pen Børuf­sen jub­ler et­ter sco­ring mot Jerv i slut­ten av mai. Kris­tian­san­de­ren har vært Start bes­te spil­ler den­ne se­son­gen, iføl­ge Fædre­lands­ven­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.