Jeg skul­le gjer­ne sett at vi had­de hatt fle­re gode ung­dom­mer.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

fri­idretts­an­svar­lig i Olym­pia­top­pen Sør

ALLE BIL­DER: NTB SCANPIX

Mar­grethe Ren­strøm (øverst til ven­st­re), Andreas Thor-kild sen (øverst til høy­re), Ida Mar­cus­sen (ne­derst til ven-s tre) og Tri­ne Mjå­land har alle sam­men bi­dratt til at Sør­lan­det har vært godt re­pre­sen­tert i in­ter­na­sjo­na­le frii-detts­mes ter­skap si­den 2001. Men i år kan Sør­lan­det bli stå-e nde uten en enes­te ut­øver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.