Re­kord­lavt Co2-ut­slipp

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Gjen­nom­snitt­lig Co2-ut­slipp for alle første­gangs­re­gist­rer­te nye per­son­bi­ler i juni var 78 g/km, det er det la­ves­te ut­slip­pet vi noen gang har re­gist­rert og hele 18 g/km la­ve­re enn i juni 2016. Gjen­nom­snitt­lig Co2-ut­slipp for nye per­son­bi­ler med ben­sin­mo­tor var 97 g/km, mens det for die­sel­drev­ne per­son­bi­ler ble 129 g/km. – Et Co2-ut­slipp på 78 gram er re­kord­lavt, bå­de i norsk og in­ter­na­sjo­nal måle­stokk. Det er den sto­re an­de­len el­bi­ler og lad­ba­re hy­bri­der i juni som trek­ker Co2-ut­slip­pet kraf­tig ned, sier Øy­vind Sol­berg Thor­seni­opp­lys­nings­rå­det for Vei­tra­fik­ken (OFV). Vi har sett lave ut­slipps­tall de fles­te må­ne­de­ne hittil i år, og vi er ikke langt unna 85-grams må­let som ble satt for 2020, ut­ta­ler Thor­sen i en presse­mel­ding.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.