25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

6. JULI 1992

●● Først sat­te Atle Douglas ny norsk re­kord på 800 me­ter med 1.45.15. Mi­nut­tet etter slo tsjek­ke­ren Jan Ze­lez­ny til med ny ver­dens­re­kord i spyd­kast med 94,74 me­ter. Ikke nok med det: På 800-me­te­ren løp ung­gut­ten Ve­bjørn Ro­dal inn til 1.45.33 og sat­te ny junior­re­kord. Også han un­der­skred den le­gen­da­ris­ke 37 år gam­le re­kor­den til Au­dun Boy­sen på 1.45,9. Da eks­plo­der­te nær­mest Bis­lett i ek­sta­se, og det ble et ju­bel­stev­ne av de sjeld­ne for 11.822 til­skue­re. Sports­lig ble Bis­lett Ga­mes en opp­tur for fri­idret­ten ge­ne­relt og for norsk fri­idrett spe­si­elt. Ved si­den av den glim­ren­de 800-me­te­ren, vant Tri­ne Hat­te­stad spyd for kvin­ner med 67,22 me­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.