Boas­son Ha­gen par­kert da Froo­me kjør­te seg til gul trøye

Nord­man­nen sat­set, men ble hen­tet inn noen få kilo­me­ter før mål.

Faedrelandsvennen - - SPORT - REIDAR LØFALDLI OG KURT. B.M. HAUGLI

Det var på for­hånd ven­tet at ons­da­gens etap­pe var den førs­te der sam­men­lagt­fa­vo­rit­te­ne vil­le vise styr­ke i årets Tour de France.

Det gjor­de de også mot slut­ten av da­gens etap­pe. Ita­li­ens­ke Fa­bio Aru seil­te fra i bak­ken opp mot mål og vant etap­pen, men Chris Froo­me kom inn som num­mer tre og tok over den gule le­der­trøy­en.

Ed­vald Boas­son Ha­gen lå i brudd sto­re de­ler av etap­pen, men ble hen­tet inn få kilo­me­ter før mål.

Len­ge lå brud­det rundt tre og et halvt mi­nutt foran ho­ved­fel­tet, hvor BMC dro fel­tet for Richie Por­te, som had­de ster­ke for­håp­nin­ger om å vin­ne etap­pen.

På vei inn i stig­nin­gen inn mot mål i La Planche des Belles Filles min­ket av­stan­den fra brud­det ned til ho­ved­fel­tet, og av­stan­den var på rundt to mi­nut­ter på vei inn i bak­ke­ne.

Philip­pe Gil­bert an­grep fra brud­det, og sam­men med Jan Bake­lants stakk han av fra res­ten. Ed­vald Boas­son Ha­gen ble hek­tet av sam­men med Voeck­ler og Pé­richon. Spørs­må­let var om de to bel­gier­ne i tet kun­ne hol­de helt inn til mål.

Ryt­te­re falt også av ho­ved­fel­tet i hope­tall etter hvert som det dro seg til mot den sis­te «mons­ter­bak­ken», 5,9 kilo­me­ter med 8,5 pro­sent stig­ning i snitt.

Asta­na-ryt­ter Fa­bio Aru an­grep 2,3 kilo­me­ter før slutt, og ikke len­ger ett­ter­på svar­te Skys Chris Froo­me. BMCS Richie Por­te var også med, mens Ge­raint Tho­mas lå i en grup­pe len­ger bak.

Ita­li­ens­ke Aru dan­set seg opp­over bak­ke­ne inn mot mål og tok etappe­sei­e­ren, mens Dan Mar­tin ble num­mer to. Der­et­ter Froo­me og Por­te sam­men over mål. Ge­raint Tho­mas kom inn 39 se­kun­der bak Aru.

FOTO: NTB SCANPIX

Ed­vald Boas­son Ha­gen gikk i brudd på den fem­te etap­pen av Tour de France.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.