Sa­gan: – Jeg sy­nes ikke jeg gjor­de noe galt

Spurt­stjer­nen Pe­ter Sa­gan rei­ser hjem fra Tour de France.

Faedrelandsvennen - - SPORT - ØYSTEIN JOREM

Pe­ter Sa­gan møt­te pres­sen for førs­te gang si­den det ble kjent at han ble kas­tet ut av Tour de France etter gårs­da­gens etap­pe. Ons­dag mor­gen sjek­ket han ut av ho­tel­let la­get bru­ker, og for­lot Touren etter en kort prat med pres­sen. Han sier at han ak­sep­te­rer av­gjø­rel­sen, men at han er uenig.

– I dag kan jeg bare ak­sep­te­re av­gjø­rel­sen, men jeg er ikke enig i den. Jeg sy­nes ikke jeg gjor­de noe galt, men det var dumt at Mark vel­tet. Jeg be­kla­ger det. Jeg hå­per han blir frisk raskt, sier Sa­gan til presse­opp- bu­det ons­dag for­mid­dag.

Han svar­te ikke på spørs­må­le­ne fra pres­sen.

I går kveld la la­get hans inn en pro­test mot ute­sten­gel­sen, men iføl­ge Euro­sport ble an­ken for­kas­tet ons­dag mor­gen. Det­te er ikke be­kref­tet, men la­gets presse­sjef sier at de reg­ner med at de ikke vil få ge­hør hos ar­ran­gø­ren.

– Nei, vi har ikke fått noen re­spons, så vi tror at Pe­ter er ute av rit­tet, sier Ralph Scerzer iføl­ge TV 2.

Hen­del­sen som gjor­de at Sa­gan ble kas­tet ut skjed­de kort tid før mål­gang på Tourens fjer­de etap­pe. Han ble be­skyldt for å ha sendt Mark Ca­ven­dish i gjer­det, men sier selv at han ikke så Di­mension Data-ryt­te­ren bak seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.