Fort­satt kon­gen på ha­vet

Kap­tein Sa­bel­tann har inn­tatt Kjutta­vi­ga igjen.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

– I kveld er det venn­inne­tid, og bar­na mine får ikke være med. Det er vik­tig å på­pe­ke at Kap­tein Sa­bel­tann er ikke bare for barn, men også for oss som voks­te opp med de førs­te fore­stil­lin­ge­ne på star­ten av 90-tal­let, sier til­skuer Char­lot­te Mar­k­ham, som sam­men med venn­inne­gjen­gen var­met opp med Sa­bel­tann-grill­fest før pre­mie­ren.

Ons­dag kveld var det pre­mie­re­kveld på årets fore­stil­ling «Kap­tein Sa­bel­tann og Den For­hek­se­de Øya», som i fjor ble vist for 63.000 til­skue­re sam­men­lagt.

Ven­nin­ne­ne sang med da lå­ter som «Vi Sei­ler Vår Egen Sjø» og «Sjø­rø­ver­ne kom­mer» ble spilt for 2500 til­skue­re i Am­fi­et i Dyre­par­ken ons­dag kveld.

– Fore­stil­lin­gen var over alle for­vent­nin­ger. Høyde­punk­tet var nok da «Sjø­rø­ver­ne Kom­mer» ble spilt. Alle kan jo den, for­tel­ler til­skuer Nata­lia Tolo.

Også Sarah Post stor­kos­te seg da mør­ket sen­ket seg i Am­fi­et, og den Sor­te Dame seil­te inn.

– Sa­bel­tann er en vik­tig del av barn­dom­men vår, og en vik­tig del av Kristiansand. Han er vår! sier Post, som ble en smu­le star­struck da Kap­tein Sa­bel­tann-ska­per Ter- je For­moe stil­te opp på bil­de etter fore­stil­lin­gen.

– EN HYG­GE­LIG UT­VIK­LING

For­moe sier til Fædre­lands­ven­nen at han er for­nøyd med at det sit­ter til­skue­re i alle ald­re på tri­bu­nen. Det har nem­lig blitt et av hans mål med Sa­bel­tann-uni­ver­set.

– Jeg vil ikke kal­le det­te en barne­fore­stil­ling, men en fa­mi­lie­fore­stil­ling. Det har blitt slik at alle ge­ne­ra­sjo­ner sit­ter på tri­bu­nen nå. Nå drar også ung­dom­mer og voks­ne hit uten barn for å se Sa­bel­tann, noe som er en hyg­ge-

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

2500 tok tu­ren til pre­mie­ren på årets Sa­bel­tann-show ons­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.