Fan­ge røm­te fra trans­port

Faedrelandsvennen - - NYHETER - GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

En mann stakk av da fange­trans­por­ten stop­pet på en ben­sin­sta­sjon på Vi­ge­land. Man­nen ble på­gre­pet etter 30 mi­nut­ter på røm­men.

Et fan­ge stakk tors­dag av un­der fange­trans­port ved Stat­oil på Vi­ge­land. Kjøre­tøy­et fra Kri­mi­nal­om­sor­gen var på vei øst­over mot Kristiansand, da man­nen kom seg av går­de.

– Man­nen stakk fra trans­por­ten kl. 12.32, og ble på­gre­pet etter cir­ka 30 mi­nut­ter, sier in­spek­tør Ian Mar­tin Re­ed i Kristiansand Feng­sel. En mann var vit­ne til hen­del­sen og for­tel­ler til Fædre­lands­ven­nen.

– En fange­trans­port­bil stop­pet på sta­sjo­nen og en mann tus­let sam­men med en be- tjent mot sta­sjo­nen. Pl­ut­se­lig løp han av går­de, sier man­nen som ikke vil stå fram med navn.

Iføl­ge vit­net had­de ikke man­nen på seg hånd­jern, og stakk til fots over til mot­satt side av E 39.

– Be­tjen­ten løp etter og skrek nav­net hans og «Slutt med det tul­let». Bi­ler måt­te stop­pe da han løp over vei­en. Han stakk mot bo­lig­fel­te­ne ved Vi­ge­land, for­tel­ler vit­net.

Re­ed for­tel­ler at man­nen stjal en syk­kel.

– Han tok en syk­kel og syk­let mot Kristiansand. Po­li­ti­et ven­tet på ham et sted det var sann­syn­lig at han vil­le kom­me, og fikk napp. Nå er den inn­sat­te trygt plas­sert til­ba­ke i feng­sel, sier Re­ed.

Nå vil de grans­ke hen­del­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.