Lyt­ter­tap med dab

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Tu­sen­vis av lyt­te­re har for­latt de sto­re ra­dio­sta­sjo­ne­ne etter over­gan­gen fra FM til dab.

Ra­dio­tall fra Kan­tar TNS vi­ser at den så­kal­te Fm-sluk­kin­gen har kos­tet de sto­re ka­na­le­ne man­ge lyt­te­re. An­tall lyt­te­re som «var inn­om» NRK P1 dag­lig falt med 123.000 lyt­te­re el­ler 8 pro­sent – fra 1,517 mil­lio­ner til 1,394 mil­lio­ner – fra uke 24 i fjor til sam­me uke i år, skri­ver VG. – Over­gan­gen fra Fm-ra­dio­er til di­gi­tal lyt­ting, kre­ver mye av bru­ke­ren. Vi ser en ned­gang i re­gio­ne­ne der Fm-net­tet sluk­kes – like etter sluk­kin­gen. Men vi ser også at lyt­ter­ne kom­mer til­ba­ke etter hvert, sier fun­ge­ren­de ra­dio­sjef Ole Jan Lar­sen i NRK. Snaut 200 lo­kal­ra­dio­sta­sjo­ner får fort­set­te å sen­de i det gam­le net­tet ut 2021.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.