Ube­bodd hus brant

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Nød­eta­te­ne ryk­ket ut etter mel­ding om en hus­brann natt til i går. Mel­din­gen kom 00.36, og hu­set var over­tent. Eie­ren opp­lys­te at det ikke skal være per­soner i hu­set. Klok­ka 02.38 var bran­nen sluk­ket. Tors­dag mor­gen sa po­li­ti­ets ope­ra­sjons­le­der til Fædre­lands­ven­nen at hu­set var ube­bodd, og at det er be­kref­tet at det ikke var noen i hu­set un­der bran­nen. – Det er for tid­lig å si noe om brann­år­sak, sier han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.