– Ikke sta­bilt høy­trykk

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Til tross for fle­re var­me som­mer­da­ger på Sør­lan­det den sis­te tida, vil ikke væ­ret fram­over bli sta­bilt.

FOTO: ANETTE LAR­SEN

Char­lot­te Stens­land (t.v.) og Ma­ri­an­ne Lar­sen ko­ser seg i sola i Tres­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.