Stort fall for Nor­we­gi­an-ak­sjen

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Nor­we­gi­an-ak­sjen falt kraf­tig med 7,75 pro­sent på en flat Oslo Børs etter at det ble kjent at fi­nans­di­rek­tø­ren går av etter 15 år i sel­ska­pet.

Blant de fem mest om­sat­te sel­ska­pe­ne fikk Nor­we­gi­an den sto­re ned­tu­ren tors­dag – ak­sjen falt med he­le 7,7 pro­sent. Al­le­re­de da tra­fikk­tal­le­ne ble pre­sen­tert, star­tet ak­sjen å fal­le. Men ho­ved­år­sa­ken til den kraf­ti­ge ned­tu­ren er ny­he­ten om at fi­nans­di­rek­tø­ren Fro­de Foss går av etter 15 år i sel­ska­pet, iføl­ge E24.

Hoved­in­dek­sen på Oslo Børs sto prak­tisk talt stil­le ved børs­slutt tors­dag og end­te på 701,80 po­eng – ned med 0,01 pro­sent.

Ma­ri­ne Harvest som var det mest om­sat­te sel­ska­pet, gikk fram med sva­ke 0,06 pro­sent. Stat­oil som plei­er å top­pe lis­ten over de mest om­sat­te sel­ska­pe­ne på bør­sen, måt­te nøye seg med andre­plass (0,5 pro­sent).

Børsvin­ne­ren tors­dag var re­no­va­sjons­sel­ska­pet Re­noNor­den (+ 16,8 pro­sent), som på vår­par­ten slet med ak­sje­fall på he­le 83,5 pro­sent.

De tone­an­gi­ven­de euro­pe­is­ke bør­se­ne er pre­get av ned­gang. DAX 30 i Frank­furt og FTSE 100 i Lon­don falt med hen­holds­vis 0,64 og 0,41 pro­sent. Og CAC 40 i Pa­ris gikk ned med 0,61 pro­sent.

Olje­pri­sen har falt de sis­te da­ge­ne. Men ved 17-ti­den lå nord­sjø­olje på 48,48 dol­lar fa­tet, opp med 0,33 dol­lar ons­dag etter­mid­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.