FAKTA

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Hei­di Sør­vig (44)

● Dag­lig leder i Usus, næ­rings­klyn­ga for reise­livs-, opp­le­vel­ses- og kul­tur­næ­rin­gen på Sør­lan­det og i Tele­mark.

● Har job­bet der si­den hun i 2010 ble an­satt for å star­te Vi­sit Sør­lan­det.

● Job­bet fra 2001 til 2010 som dag­lig leder for Tu­rist­kon­to­ret for Lin­des­nes­re­gio­nen, og har også job­bet ved Norsk Rei­se­livs­sko­le og i Os­ter­fjord Rei­se­livs­lag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.