FREDAGSKOMMENTAR

Faedrelandsvennen - - MENING -

IMI VEG­GE

Imi Veg­ge er skri­bent og har bak­grunn fra blant an­net Sta­tens Veg­ve­sen, KS Ag­der og Ar­bei­der­par­ti­et. Har nå stil­ling som kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver i Nye­vei­er for ut­byg­gings­om­rå­det E18. Har Mas­ter fra BI i di­gi­tal kom­mu­ni­ka­sjons­le­del­se. Født i Oslo, men har fars­slek­ta fra Kvås i Lyng­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.