«Kap­tein Sa­bel­tann og Den For­hek­se­de Øya»

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

● Spil­les i Am­fi­et 5. juli til 1. au­gust i Dyre­par­ken for and­re år på rad.

● Hoved­rol­len som Kap­tein Sa­bel­tann spil­les av Kyr­re Hau­gen Syd­ness.

● Det er solgt 40.000 bil­let­ter i år, av de 60.000 or­di­næ­re. Rundt 3000 eks­tra­bil­let­ter blir også gitt ut.

● Fore­stil­lin­gen er skre­vet av Ter­je For­moe.

● Bjørn Sæt­her står for re­gi­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.