FAKTA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Euro­pe

● Er et svensk rocke­band fra Upp­lands Väs­by, som ble etab­lert på star­ten av 80-tal­let, og slo gjen­nom på ver­dens­ba­sis i 1986.

● Er kjent for hit­lå­ter som «The Fi­nal Count­down», «Car­rie» og «Su­perstitious».

● Har gitt ut ti stu­dio­al­bum.

● Be­står i dag av bas­sist John Gun­nar Le­vén, key­boar­dist Mic Michae­li, vo­ka­list Jo­ey Tem­pest, gi­ta­rist John No­rum og tromme­sla­ger Ian Haug­land.

● Spil­ler på Nor­way Rock fre­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.