FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

50 år

Tom Are Strøm­s­vik, Byk­le. Tom "The Man" er 50 år! Gra­tu­le­re så inn­ma­ri mye med da­gen! Hil­sen Jor­unn og Bjørn Ei­nar.

6 år Syn­ne Ø. Ro­land,

Vennesla. En­de­lig er da­gen her - 6 år! Hipp, hipp hur­ra for god jen­ta! Øns­ker deg en su­per dag. Vi er glad i deg! Klem fra Elias, pap­pa og mam­ma.

40 år

Kristin Anette Eske­land Da­le , Kristiansand. En­de­lig er da­gen kom­met hvor du skal stå i sen­trum. Ver­dens bes­te kone og venn fyl­ler 40 år i dag. De bes­te øns­ker fra ban­den din. Da­gen fei­res med fjer­ne og nære ven­ner. Hil­sen fra he­le fa­mi­li­en.

3 år

Abri­el­le Hes­hi­ma Ti­si, Kristiansand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kristiansand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 3 år fre­dag den 7. juli. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

11 år

Mats Ro­bert Tvedt, Kristiansand. Hipp hipp hur­ra for ver­dens bes­te Mats, som fyl­ler 11 år fre­dag 7. juli. Vi er utro­lig glad i dag. Hå­per du får en fin fei­ring. Stor klem fra Mil­le, mor, far, mam­ma og kat­ten Me­lis.

2 år To­mine Ør­land Olsen,

Kristiansand. Gra­tu­le­rer med da­gen til vår kjæ­re To­mine som fyl­ler 2 år i dag 7. juli. Vi ko­ser oss sam­men med deg og gle­der oss til å kom­me i sel­skap. Stor klem fra beste­mor, beste­far, tan­te Ve­ro­ni­ca og "vov­va".

7 år

Jo­nas Co­by Ols­son Mer­cer, Kristiansand. Vi vil gra­tu­le­re vår flot­te 7-åring Jo­nas med da­gen den 7. juli! Du er en spor­ty, flink og utro­lig god gutt som vi er kjempe­glad i! Hil­sen fra mor­mor og beste­far, onk­ler og tan­ter i Nor­ge.

1 år Aline Borte­lid,

Åse­ral. Hipp hur­ra for ver­dens bes­te Aline som fyl­te 1 år 4. juli. Du er ei her­lig jen­te som gir oss mas­se gle­de hver dag! Store­bror Vet­le er din sto­re helt! Vi er så gla i deg. Hil­sen Vet­le, mam­ma og pap­pa.

7 år

Andreas Eik­hom Sko­me­dal, Søg­ne. Hipp, hipp hur­ra for go gut­ten vår, Andreas Eik­hom Sko­me­dal, som fyl­ler 7 år 7/7-2017. Vi er vel­dig glad i deg, hå­per du får en fan­tas­tisk burs­dag. Klem­mer fra mam­ma, pap­pa og store­søs­ter Ama­lie.

1 år

San­ne Axel­sen, Kristiansand. Hipp hipp hur­ra for vår kjæ­re San­ne! Den 7. juli blir du 1 år og vi ny­ter hver dag med deg! Du er ei blid og sjar­me­ren­de jen­te som vi er så glad i. Gode klem­mer fra store­søs­ter Rik­ke, mam­ma og pap­pa.

6 år

Vil­de Vigs­nes, Kristiansand. Hipp hur­ra for vår fine Vil­de! Snill lille­søs­ter og tål­mo­dig lille­søs­ter - og snart skole­jen­te! Du er full av gode smil og var­me klem­mer. Vi er inn­ma­ri glad i deg! Klem fra An­na, Li­na, mam­ma og pap­pa.

6 år

Emil My­ren Gun­der­sen, Song­da­len. Stor­sjar­mø­ren Emil blir 6 år fre­dag 7. juli, hur­ra for deg! Du er en or­dent­lig god­gutt som vi er vel­dig glad`i! Vi hå­per fei­rin­gen blir akku­rat som du har øns­ket deg. Klem­mer fra on­kel, tan­te og Tu­va.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.