25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

7. JULI 1992

●● Sto­re skog­area­ler, an­slags­vis 6-700 mål, der­av 50 mål inn­mark, ble flam­me­nes rov da det opp­stod en kraf­tig brann på den ned­lag­te går­den Sundtjønn i Bir­ke­nes ved ett-ti­den i går etter­mid­dag. Et ut­hus på 150 kvm brant ned, mens det 200 år gam­le vå­nings­hu­set på går­den ble red­det fra flam­me­ne sam­men med et lite stab­bur. In­gen men­nes­ker ble skadd i bran­nen. Bran­nen opp­stod ved at en mann som skul­le slå gres­set på jor­de­ne på Sundtjønn kom borti en stein med slå­ma­ski­nen sin. Den lil­le gnis­ten var nok til at gres­set tok fyr. – Vi var kom­met opp fra Fro­land for å male to veg­ger på ut­huset. det slip­per vi nå, sier Knut Sundtjønn, eie­ren av går­den, til Fædre­lands­ven­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.