QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva he­ter Lars Saa­bye Chris­ten­sens ro­man om Kim, Ola, Se­bas­ti­an og Gun­nar, den som etter­føl­ger ro­ma­nen «Beatles»?

2. Hva er et or­logs­far­tøy?

3. Hva he­ter hjemme­ba­nen til fot­balla­get New­cast­le Uni­ted?

4. Hvil­ket dyr er en åt­sel­spi­ser med støy­en­de lat­ter?

5. Hvil­ken nord­mann tok to in­di­vi­du­el­le Ol-gull i bry­ting, i 1988 og 1992?

6. I hvil­ket data­spill, som var po­pu­lært på 80tal­let, styr­te man en gul ball med munn?

7. Hva be­tyr det la­tins­ke ut­tryk­ket å ta «ad no­tam»?

8. I hvil­ket brett­spills tid­li­ge­re ut­ga­ve kun­ne du få be­skje­den ”De­res hus og ho­tel­ler bren­ner”?

9. Hva het den ma­len­de søs­te­ren til pia­nis­ten Agathe Back­er Grøn­dahl?

10. Hva he­ter hun­den og dag­drøm­me­ren i Knøt­te­ne?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.