Lag­venn­in­ne får tro­lig sjan­sen i U23-VM

Faedrelandsvennen - - SPORT -

●● I til­legg til søsk­ne­ne Sø­dal, får tro­lig også Oda Mad­land Aa­ge­sen (20), lag­venn­in­ne i KRK, sjan­sen i et in­ter­na­sjo­nalt mes­ter­skap i som­mer – U23-VM i Bul­ga­ria. Fore­lø­pig er hun «bare» inn­stilt til del­ta­kel­se av lands­lags­le­del­sen.

– Det er topp­i­detts­ut­val­get som en­de­lig av­gjør om de skal sen­de hen­ne, men det reg­ner jeg som 99 pro­sent sik­kert at de kom­mer til å gjø­re. Hun har ut­vik­let seg vel­dig bra i år, er vel­dig mål­be­visst og vil he­le ti­den bli bed­re, sier klubb­tre­ner Ja­nis Gai­lis om 20-årin­gen som kom­mer fra Rand­øya.

Hun er mak­ker med Ber­gens­jen­ta Maia Emi­lie Lund.

– Det er kjempe­gøy at Oda også gjør det så bra. Vi tre­ner sam­men nes­ten hver enes­te dag, og når vi set­ter oss høye mål, er det gøy å se at vi inn­frir dem, sier Mat­hil­de Sø­dal.

FOTO: THE­ODOR ASTRUP WIIK

Oda Mad­land Aa­ge­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.