N: – En av dem vi føl­ger med på

Faedrelandsvennen - - SPORT -

– Han har vært med på junior­lands­la­get, og er uten tvil en av dem vi føl­ger med på. Det skal bli spen­nen­de å se ut­vik­lin­gen hans.

– Er han høy­ak­tu­ell umid­del­bart hvis han etab­le­rer seg på Gum­mers­bach?

– Det er ikke slik det fun­ge­rer. Vi er av­hen­gig av at vårt lag skal fun­ge­re sam­men, og ser etter fer­dig­he­ter som kan fun­ge­re i vårt lag. Men får han spille­tid og ut­vik­ling, så skal vi se om vi tren­ger fer­dig­he­te­ne hans, sier Ber­ge.

Han er im­po­nert over at 21-årin­gen al­le­re­de er proff i Bun­des­liga.

– At han kom­mer til en så tra­di­sjons­rik klubb i så tid­lig al­der, vit­ner utvil­somt om kva­li­te­ter.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

– Cross­fit er utro­lig bra for hånd­ball­spil­le­re, og mye bed­re enn van­lig styrke­tre­ning og løps­in­ter­val­ler, me­ner Ei­rik Köpp.

FOTO: NTB SCANPIX

Lands­lags­tre­ner Christian Ber­ge føl­ger Ei­rik Köpps ut­vik­ling nøye.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.