Løp inn til Vm-sølv

Faedrelandsvennen - - SPORT - ANETTE LAR­SEN

Ma­ri­an­ne An­der­sen fra Kristiansand Ori­en­te­rings­klubb tok i går VM­sølv i mel­lom­dis­tan­se i ori­en­te­ring.

had­de løpt i mål at jeg fak­tisk for­sto jeg had­de greid det, sier hun.

Distan­sen er for kvin­ner 5100 me­ter med 21 pos­ter. An­der­sen for­tel­ler ter­ren­get var svært kre­ven­de å løpe i.

– Jeg gjor­de noen små­feil, men hel­dig­vis in­gen kri­tis­ke. Jeg måt­te li­ke­vel kjem­pe og kri­ge he­le vei­en. De and­re nær­met seg bak­fra og jeg kom sta­dig nær­me­re første­plas­sen, sier hun.

An­der­sen skal også løpe sta­fett. – Det er et bra lag. Hvis alle tre får til so­li­de løp, tror jeg det er me­dal­je­sjan­ser fre­dag også, sier hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.