FAKTA

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Ei­rik Köpp

● Født: 10. ja­nu­ar 1996

● Hjem­sted: Kristiansand

● Yr­ke: Stu­de­rer øko­no­mi

● Tid­li­ge­re klub­ber: AK 28 og ØIF Arendal

● Ak­tu­ell: Star­ter proff­even­ty­ret i tys­ke VFL Gum­mers­bach man­dag

Cross­fit

● Tre­nings­prin­sipp ut­vik­let av ame­ri­ka­ne­ren Greg Glass­man

● Bru­ker full­kropps­øvel­ser mer enn ap­pa­ra­ter

● Tre­ning og øvel­ser va­rie­rer fra gang til gang

● Kom­bi­ne­rer kon­di­sjon med turn­øvel­ser og olym­pis­ke løft

● Pre­get av høy in­ten­si­tet

● For kon­di­sjon: Syk­le, løpe, svøm­me, ro

● For styr­ke/eks­plo­si­vi­tet: Fri­ven­din­ger, støt, rykk, mark­løft

● For kropps­be­hers­kel­se/re­la­tiv styr­ke: Hopp, pull-ups, arm­he­vin­ger, mus­cle-ups (ek­semp­ler).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.