FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Fred­nin­gen av Ny-helle­sund

● Kul­tur­mil­jø­et i Ny-helle­sund ble fredet ved kon­ge­lig re­so­lu­sjon i ok­to­ber 2016.

● Ny-helle­sund be­står av de tre ho­ved­øy­ene Mons­øya, Helg­øya og Ka­pell­øya, og mil­jø­et er ty­pisk for ut­hav­ne­ne langs sør­lands­kys­ten mel­lom 1650 og 1880.

● I Ny-helle­sund reg­nes det opp­rin­ne­li­ge byg­nings­mil­jø­et som svært godt be­vart.

● Ny-helle­sund var til­holds­sted for for­fat­te­ren Vil­helm Krag som

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.