Til­talt for vold mot søn­nens tre­ner

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En mann fra AustAg­der er til­talt for å ha spar­ket søn­nens fot­ball­tre­ner i hof­ten og for å ha tru­et med å knu­se tre­ne­rens an­sikt.

Iføl­ge til­ta­len skal man­nen ha gjort det­te for­di søn­nen hans ikke fikk spil­le på det la­get fa­ren men­te han skul­le spil­le på, skri­ver Ag­der­pos­ten.

Når straffe­sa­ken mot man­nen kom­mer opp for ting­ret­ten over som­mer­en, må han også sva­re for et til­tale­punkt som om­fat­ter vold mot kona.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.