Flest sol­ti­mer i Kris­tian­sand så langt i juli

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MARGRETHE SAGA

Til nå i juli har Kris­tian­sand fle­re sol­ti­mer enn res­ten av lan­det. Er vi hel­di­ge kan hel­ga gjø­re sta­ti­stik­ken enda bed­re.

– Den første uka juli har det vært 81 sol­ti­mer på Kje­vik, for­tel­ler Hå­vard Lar­sen, me­teoro­logi­kon­su­lent ved Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt til Fædre­lands­ven­nen.

In­gen i lan­det har hatt fle­re sol­ti­mer enn kris­tian­san­der­ne til nå i juli.

Nor­malt har Kris­tian­sand 269 ti­mer med sol i lø­pet av juli, vi­ser et bil­de Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt har lagt ut på Twit­ter.

– Det er van­lig, ja. Og 81 sol­ti­mer i lø­pet av de første syv da­ge­ne i må­ne­den er fak­tisk litt mer enn nor­ma­len, så dere har fått en bruk­bar start, sier Lar­sen.

Ap­pa­ra­tet som må­ler an­tall sol­ti­mer er plas­sert på Kje­vik.

– So­la må ha en viss ef­fekt for at den skal re­gist­re­res, og i teori­en må det da være helt sky­fritt foran so­la, for­kla­rer Lar­sen.

FLE­RE SOL­TI­MER I VEN­TE

Også hel­ga som kom­mer skal bi­dra med noen sol­ti­mer, selv om fre­dag blir våt.

– Det er noen by­ger på vei inn nå, så i dag kom­mer det til å bli regn og regn­by­ger i kyst­nære strøk på Sør­lan­det, sier El­bjørg Mox­nes, vakt­ha­ven­de me­teoro­log ved Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt.

Fra fre­dag kveld blir det imid­ler­tid opp­hold de fles­te ste­der.

– Både ut­over lør­da­gen og på søn­dag blir det opp­holds­vær og pe­rio­der med sol, for­tel­ler Mox­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.