2484 kun­der var uten strøm

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Ved 10.15-ti­den fre­dag for­mid­dag var 2484 av Ag­der Ener­gis kun­der i Lillesand uten strøm. En halv­time se­ne­re had­de de al­ler fles­te fått strøm­men til­ba­ke. – Det er blitt gjort en del om­kob­lin­ger på nett­sen­tra­len som har gjort at de al­ler fles­te har fått strøm­men til­ba­ke, men vi job­ber fort­satt med å lo­ka­li­se­re fei­len. Der­for vil en­kel­te for­tatt opp­le­ve kor­te strøm­brudd, sa press­evakt i Ag­der Ener­gi, Jon An­ders Skau til Fædre­lands­ven­nen i går for­mid­dag, mens ope­ra­tø­rer ut­bed­ret fei­len. Det vis­te seg i lø­pet av da­gen at det var et ka­bel­brudd som var år­sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.