Ber om gjen­opp­ta­kel­se av Bane­heia­sa­ken

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ANETTE LAR­SEN

Døm­te Vig­go Kris­ti­an­sen har over­le­vert en gjen­opp­ta­kel­ses­be­gjæ­ring til Gjen­opp­ta­kel­ses­kom­mi­sjo­nen for straffe­sa­ker.

En ny be­gjæ­ring om gjen­åp­ning av Bane­heia­sa­ken er over­le­vert til Gjen­opp­ta­kel­ses­kom­mi­sjo­nen. Det mel­der P4 Ny­he­te­ne. Vig­go Kris­ti­an­sen, som sit­ter dømt for dra­pe­ne på to venn­in­ner i Bane­heia, ber nå om at sa­ken tas opp på ny. Kris­ti­an­sen ble dømt til 21 års for­va­ring.

Ad­vo­kat Ar­vid Sjø­din, Kris­ti­an­sens for­sva­rer, for­tel­ler til P4 at det skal ha kom­met nye fag­kyn­di­ge opp­lys­nin­ger når det gjel­der mo­bil­bru­ken og DNA­be­vi­set mot Kris­ti­an­sen.

– Det er fore­tatt en ny tek­nisk ana­ly­se på mo­bil­te­le­fon­be­vi­set, som vi­ser at te­le­fon som Vig­go Kris­ti­an­sen bruk­te da dra­pet fant sted ikke be­fant seg på Bane­heia, opp­ly­ser Sjø­din til ka­na­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.