Ty­ver stjal mini­las­te­re til 2,5 mil­lio­ner

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Ty­ver stjal natt til fre­dag sju mini­las­te­re fra Fel­les­kjø­pet på Lil­le­ham­mer. Kjøre­tøy­ene har en ver­di på nes­ten 2,5 mil­lio­ner kro­ner.

Iføl­ge Gud­brands­dø­len Dag­nin­gen sto mini­las­ter­ne opp­stilt på et inn­gjer­det om­rå­de.

– Mini­las­ter­ne er så­pass sto­re at det må ha vært brukt en stor laste­bil med luk­ket plan for å frak­te dem vekk fra om­rå­det, sier Arild We­dum hos Fel­les­kjø­pet på Lil­le­ham­mer til avi­sen.

Hver hjul­las­ter har en ver­di på rundt 350.000 kro­ner. Der­med har ty­ve­ne fått med seg mini­gra­ve­re for nes­ten 2,5 mil­lio­ner kro­ner. We­dum fryk­ter at tyve­god­set kan være på vei til Øst-euro­pa.

Po­li­ti­et opp­lys­te fre­dag mor­gen at de holdt på med åsteds­un­der­sø­kel­se for å fin­ne spor et­ter gjer­nings­per­sone­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.