Lei­lig­hets­bygg kol­lap­set uten­for Napoli

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En fem­eta­sjes lei­lig­hets­byg­ning har kol­lap­set i en by i nær­he­ten av Napoli i Sør-ita­lia. Åt­te per­soner er sav­net.

Åt­te per­soner, in­klu­dert to barn, er ikke gjort rede for et­ter at byg­nin­gen kol­lap­set i kyst­byen Tor­re Ann­un­zia­ta fre­dag mor­gen. Bar­na skal være 8 og 11 år gam- le, opp­ly­ser by­ens ord­fø­rer, En­zo Ascione, til Cor­ri­ere del­la Se­ra.

Byg­nin­gen skal være be­bodd av to fa­mi­li­er med to­talt åt­te per­soner, skri­ver Napoli To­day. La Re­pubb­li­ca har snak­ket med brann­ve­se­net som me­ner at ulyk­ken skyl­des at tred­je og fjer­de eta­sje kol­lap­set rundt klok­ka 06.20. To av eta­sje­ne i kom­plek­set skal ha stått tom­me på grunn av oppus­sing, mel­der Let­te­ra35.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.